B aйл

Нийт талбайн хэмжээ: 51,83 м.кв

Өрөөний тоо: 2

  • Угаалгын өрөө

  • Унтлагын өрөө

  • Зочны өрөө