Төлбөрийн нөхцөл

  • Урьдчилгаа 30% төлөөд гэрээ хийнэ
  • Бүх банкны 8%-ийн зээлд хамрагдах боломжтой.